Naya's Hjemmeside

FLENSBORG OG GLÜCKSBURG/LYKSBORG SLOT

På vores tur til Søndrejylland tog vi også en tur over grænsen nu vi var så tæt på. Første stop var Flensborg, hvor vi spiste frokost og gik en tur i byen. Dernæst kørte vi ud til Glücksburg Slot som ligger ca. 7 km fra Flensborg. 

Glücksburg er et slot i det nordlige Tyskland, der blev bygget mellem 1582 og 1587 af Hans den Yngre, som var søn af Christian 3. Det regnes blandt de mest betydningsfulde renæssanceslotte i Norden. Det blev bygget på ruinerne af Ryd Kloster, som tilhørte  cisterciencermunkene

Vandslottet ligger på en dæmning, som blev bygget på en 2,5 m høj granitsokkel. Forbindelsen til land gik over en bro.

Slottes bygherre Hans den Yngre blev stamfader til både den augustenborgske linje og det nuværende danske kongehus af den lyksborgske linje. Slægten uddøde i 1799, hvorved besiddelserne tilfaldt den danske krone.

Glücksburg/Lyksborg Slot var før 1864 en dansk kongelig residens. Frederik 7. var ofte på slottet. Han døde her den 15. november 1863 før krigsudbruddet i 1864.