Naya's Hjemmeside

Min tid i hjemmeværnet 1981-2006

Jeg trådte ind i Hjemmeværnet, nærmere bestemt Kvindeligt Flyverkorps i 1980, hvor vi startede med en grunduddannelse i efteåret og hen over foråret 1981. Jeg mødte en hel del skønne piger som skulle blive en stor del af mit liv mens jeg stadig boede i Aalborg.

Efter grunduddannelsen i 1981 skulle vi designeres og jeg havde valgt Operativ Efterretning (Aalb-OE) som første prioritet og kom heldigvis ind der.

Jeg har haft nogle fantastiske år på Flyvestation Aalborg med masser af øvelser med folk fra ind- og udland og nogle rigtig gode fester. Jeg har oplevet at Flyvevåbnet skiftede fra et jager flytype, Lockheed F-104 Starfigther udfaset i 1986, til General Dynamics F-16 Fighthing Falcon, som nu i 2020-21 bliver skiftet ud med F-35 Lightning II. 

Jeg har været med på en 10 timers mission med radar flyet AWACS E-3A, det var en kæmpe oplevelse, som kun få civile vil opleve.

Efterhånden som den "Kolde Krig" (1945-1991) blev afsluttet i 1991 blev der færre og færre øvelser og 10 januar 2006 blev de to jager eskadroner på FSN Aalborg 723 og 726 nedlagt og resterne blev flyttet til FSN Skrydstrup.

Kvindelig Flyverkorps blev nedlagt i 1989 og erstattet af Tjenestedskorpset 1 okt 1989. I 2004 blev Tjenestedskorpset nedlagt og erstattet af to nye Flyverhjemmeværns Distrikter, benævnt henholdsvis FHD øst og FHD vest.

Jeg fratrådte Hjemmeværnet i 2006, efter 25 år.


My time in the Home Guard 1981-2006

I joined the Home Guard, more specifically the Female Air Force Corps in 1980, where we started with a basic education in the fall and over the spring of 1981. I met a lot of lovely girls who would become a big part of my life while still living in Aalborg.

After basic education in 1981, we had to be designated and I had chosen Operative Intelligence (Aalb-OE) as the first priority and luckily got in there.

I have had some fantastic years at Flyvestation Aalborg with lots of exercises with people from home and abroad and some really good parties. I have experienced that the Air Force changed from a fighter aircraft type, the Lockheed F-104 Starfigther phased out in 1986, to the General Dynamics F-16 Fighthing Falcon, which in 2020-21 will be replaced with the F-35 Lightning II.

I have been on a 10 hour mission with the radar aircraft AWACS E-3A, it was a huge experience that few civilians will experience.

As the "Cold War" (1945-1991) ended in 1991 there were fewer and fewer exercises and on January 10, 2006 the two fighter squadrons on FSN Aalborg 723 and 726 were discontinued.

The Female Air Force Corps was discontinued in 1989 and replaced by the Service Corps on Oct. 1, 1989. In 2004, the Corps of Service was closed and replaced by two new Air Force Home Districts, designated FHD East and FHD West, respectively.

I resigned from Home Guard in 2006, after 25 years.