Naya's Hjemmeside

BORNHOLM

Bornholm er en lille klippeø i Østersøen.

Selv om det er en lille ø har Bornholm en rig historie, der er rester af flere borge, en hel del runesten og der er 4 rundkirker, Østerlars - Nylars - Ols og Nyker alle fra omkring 1100 tallet.

De første tegn på beboelse stammer fra 900 f. Kr. hvor man har fundet Gravhøje og Helleristninger bl.a. på Madsebakke.

I 970 e. Kr. indlemmede Harald Blåtand Bornholm til Danmark.

Den 26 februar 1658 afstår den danske Konge Bornholm til Sverige, men den 8 december 1658 gør bornholmener oprør, den svenske kommandant skydes og Bornholm gives tilbage til Danmark.

I 1660-61 sidder Leonora Christina og Corfitz Ulfelt fanget i Hammershus, hvorfra de forgæves forsøger at flygte i 1661.

1743 opgives Hammershus som fæstning.

1940-45 Bornholm besættes sammen med resten af Danmark af Tyskerne.

1945-46 stationeres russiske soldater på Bornholm som derved først bliver befriet et år senere en resten af Danmark.

2000 Øresundsbroen indvies og forkorter rejsetiden mellem Bornholm og resten af Danmark.


ISLAND OF BORNHOLM

Bornholm is a small rocky island in the Baltic Sea.

Although it is a small island, Bornholm has a rich history, there are remains of several castles, a lot of rune stones and there are 4 round churches, Østerlars - Nylars - Ols and Nyker all from around the 1100s.

The first signs of habitation date from 900 BC. where you have found Graveside and Rock carvings i.a. at Madsebakke.

In 970 AD Harald Blåtand incorporated Bornholm to Denmark.

On February 26, 1658, the Danish King Bornholm surrenders to Sweden, but on December 8, 1658, Bornholmen revolt, the Swedish commander is shot and Bornholm is returned to Denmark.

In 1660-61 Leonora Christina and Corfitz Ulfelt are trapped in Hammershus, from where they in vain try to escape in 1661.

In 1743 Hammershus is abandoned as a fortress.

1940-45 Bornholm is occupied by the Germans together with the rest of Denmark.

1945-46, Russian soldiers are stationed on Bornholm, which will only be liberated a year later from the rest of Denmark.

2000 The Øresund Bridge is inaugurated and shortens the travel time between Bornholm and the rest of Denmark.