Naya's Hjemmeside

Den Blå Planet - The Blue Planet

National Akvarium Danmark, Den Blå Planet er et offentligt akvarium i Danmark. Det originale akvarium var placeret i Charlottenlund, men dette anlæg lukkede i 2012, og det meste af dyreindsamlingen blev flyttet til det nye og meget større akvarium Den Blå Planet i Kastrup, en forstad til København. Akvariets hovedformål er at formidle havinformation, hjælpe videnskabsprojekter og hjælpe med at forbedre uddannelsesinstitutionerne.


National Aquarium Denmark, Den Blå Planet is a public aquarium in Denmark. The original aquarium was located in Charlottenlund, but this facility closed in 2012 and most of the animal collection was relocated to the new and much larger aquarium Den Blå Planet in Kastrup, a suburb of Copenhagen. The main purpose of the aquarium is to disseminate marine information, help science projects, and help improve educational institutions.

Læs mere på https://denblaaplanet.dk