Naya's Hjemmeside

SKÆLSKØR & OMEGN

Den 10-12 maj tog Sanne og jeg et pusterum og tog til Skælskør en gammel købstad på Sydvest Sjælland, hvor vi boede på Hotel Kobæk Strand ude ved kysten.

Første stop var Gavnø Slot, tæt ved Næstved, som om foråret har parken fuld af tulipaner, en meget smuk oplevelse.

Næste dag kørte vi til Slagelse, hvor vi var på et lokalt museum som var ret interssant, derefter kørte vi til Korsør og til sidst til Borreby Gods.

GAVNØ SLOT

Gavnø Slot ligger i Karrebæk Fjord sydvest for Næstved. Gården nævnes første gang i Valdemar 2.'s privilegium for Sankt Peders Kloster i Næstved af 1205. Hovedbygningen er opført i 1402-1408, udbygget i 1584-1663-1682 og ombygget til det nuværende rokokoslot i 1755-1758.


Slagelse By Museum

Slagelse Museum er et kulturhistorisk egnsmuseum beliggende i Slagelse. Museet rummer en samling af gammelt håndværk, og besøgende kan opleve hvordan handel, håndværk og industri er foregået de sidste 100 år. Desuden findes en købmandsbutik. Museet har en stor og særegen samling af fugleskydningsplatter fra 1819–1936.


Korsør

I 1100-tallet blev der opført fæstninger ved Nyborg, på Sprogø og ved Korsør Nor, som led i  bevogtningen af Storebælt. Fæstningen ved Noret, Tårnborg, suppleredes ca. 1280 med en fæstning, nærmere bæltet og af dette anlæg er tårnet bevaret. Korsør har gennem århundrede været overfartsby over Storebælt til Nyborg.

Korsør Fæstning - på nordsiden af Noret.
Det bevarede Tårnborg af et muret tårn, ca. 9 gange 9 meter. Efter tårnets murværk at dømme, er tårnet opført cirka 1280 og det næst bedst bevarede middelalderborgtårn (efter Gåsetårnet i Vordingborg).
I Erik af Pommerns regeringstid blev tårnet gjort tykkere og forhøjet til 23 meters højde.
Slottet blev nedrevet i 1700-tallet til fordel for et søbatteri. Der er bevaret er volde, bastioner, en imponerende magasinbygning i tre stokværk fra omkring 1600 og det ca. 25 meter høje fæstningstårn Tårnborg


BORREBY SLOT

Borreby Slot er en befæstet herregård ved Skælskør. Godset omtales første gang i 1345, er opført ved et dobbelt voldsted og omfatter et areal på 676 hektar land. 

I slutningen af 1300 tallet tilhørte stedet slægten Urne, men blev senere Roskilde-kirkens eje. Under Grevens Fejde var det dog i 1535 et medlem af Urne-familien, Johan Jørgensens Urne, der måtte overgive gården.

Under reformationen overgik gården til kronen, som omkring 1553 overlod den til rigskansler Johan Friis. På hans foranledning nedlagdes en nærliggende landsby, og i 1556 blev de nuværende bygninger opført til erstatning for den borg, som blev ødelagt under fejden.

Johan Friis havde ingen børn, men overlod godset til brodersønnen Christian Friis, som lod opføre de bygninger, der omkranser den indre slotsgård. Da der ved hans død ikke var mandlige arvinger, overgik godset via søsteren Dorte Henriksdatter Friis, som var enke efter Oluf Daa død 1461, til Daa-slægten.