Naya's Hjemmeside

RUNDVISNING PÅ POLITIGÅRDEN I KØBENHAVN

Københavns Politigård (Politigården), opført 1918-1924, udgør hovedkvarteret for Københavns Politi. Bygningen huser bl.a. administration, ledelse, beredskabsafdelingen og radiotjenesten. Bygningen er kendt som den sidst opførte nyklassisistiske bygning i Nordeuropa. Indvendigt er bygningen inspireret af den sydeuropæiske renæssance samt barokkens arkitektur. Hertil kommer mange fine detaljer i bygningen inspireret af antikt romersk kunsthåndværk og moderne art deco. Bygningens ydre skulle stå hårdt og afvisende over for omgivelserne, derfor åbnes alle vinduer også indad for ikke at bryde facaden. Bygningen har 2 gårde, den runde gård og den firkantede gård.

Den runde gård er der hentet inspiration fra Pantheon i Rom og fra den mauriske fæstning Karl 5.s palads i Alhambra, Spanien. Den runde gård har en diameter på 44 meter, der er 44 søjlepar (88 søjler), der bærer kontorer og gange.

Den firkentede gård som også kaldes Mindegården, er inspireret kraftigt af det lille gårdrum i kirken Santa Maria della Carità i Venedig, med otte korinthiske søjler. Som afslutning på Politigårdens hovedakse er der i Mindegården en stor niche, hvor bronzestatuen Slangedræberen blev placeret i 1925.

I mindegården er der en mindevæg for faldne politifolk under 2. verdenskrig blev afsløret den 19  september 1947. I 1993 indviedes en ny mindevæg, der omfatter de københavnske politifolk, som efter 2. verdenskrig er blevet dræbt ved en voldshandling under tjeneste i Københavns politi.


GUIDED TOUR TO THE POLICE HEADQUARTERS IN COPENHAGEN

The Copenhagen Police Station (Politigården), built 1918-1924, is the headquarters of the Copenhagen Police. The building houses, among other things. administration, management, emergency department and radio service. The building is known as the last listed neoclassical building in Northern Europe. Inside, the building is inspired by the southern European renaissance and Baroque architecture. In addition, many fine details in the building are inspired by ancient Roman crafts and modern art deco. The exterior of the building had to be hard and repulsive to the surroundings, therefore all windows were opened inwards so as not to break the facade. The building has 2 courtyards, the round yard and the square yard.

The round courtyard, has been inspired by the Pantheon in Rome and from the Moorish fortress of Charles V's palace in the Alhambra, Spain. The round yard has a diameter of 44 meters, there are 44 pillar pairs (88 columns) carrying offices and hallways.

The square courtyard, also called the Memorial, is strongly inspired by the small courtyard of the church of Santa Maria della Carità in Venice, with eight Corinthian columns. To conclude on the main axis of Politigården, there is a large niche in Mindegården, where the bronze statue Snake Killer was placed in 1925.

In the memorial, a memorial wall for fallen WWII police officers was unveiled on September 19, 1947. In 1993, a new memorial wall was inaugurated, which includes the Copenhagen police officers who were killed after World War II in the service of the Copenhagen police.