Naya's Hjemmeside

RUNDVISNING PÅ KØBENHAVNS RÅDHUS 2015

Københavns Rådhus blev opført fra 1892 og 1905. Rådhuset domineres af den imponerende facade, den gyldne statue af Absalon lige over balkonen og det høje slanke tårn. Rådhustårnet er en af de højeste bygninger i København (105,6 m), og lyden af det store tårnurs klokker høres hver dag kl. 12:00, samt hver nytårsaften kl. 00:00.

Før Københavns Rådhus flyttede til Rådhuspladsen, lå det forskellige steder. Københavns første rådhus lå ved Gammeltorv. Det andet rådhus er den nuværende Bispegård på hjørnet af Nørregade og  Studiestræde, som blev overtaget af Københavns Universitet i 1479. Det tredje rådhus lå ved Gammeltorv/Nytorv fra ca. 1479 til det nedbrændte i 1728 under Københavns brand.

Det fjerde rådhus blev bygget i 1728 og var tegnet af J.C. Ernst og J.C. Krieger. På Gammeltorv ses, hvor de to rådhuse stod, da de er markeret med fliser, hvor deres fundamenter lå. Det fjerde rådhus brændte i 1795.

Først i 1815 blev det femte opført på Nytorv med både rådhus og domhus. Denne bygning  står stadig og huser i dag Københavns Byret. Det fungerede som rådhus indtil 1903.


The Copenhagen City Hall was built from 1892 and 1905. The City Hall is dominated by the impressive façade, the golden statue of Absalon just above the balcony and the tall slender tower. The Town Hall Tower is one of the tallest buildings in Copenhagen (105.6 m), and the sound of the large tower clock bells is heard every day at. 12:00, as well as every New Year's Eve at. 0:00.

Before the City Hall of Copenhagen moved to City Hall Square, it were in different places. Copenhagen's first city hall was at Gammeltorv. The second town hall is the current Bispegård on the corner of Nørregade and Studiestræde, which was taken over by the University of Copenhagen in 1479. The third town hall was at Gammeltorv / Nytorv from approx. 1479 until it burnt down in 1728 under the Copenhagen fire.

The fourth town hall was built in 1728 and was designed by J.C. Ernst and J.C. Krieger. At Gammeltorv you can see where the two town halls stood, as they are marked with tiles where their foundations lay. The fourth town hall burned in 1795.

It was not until 1815 that the fifth was built on Nytorv with both a town hall and a court house. This building still stands and houses the City Court of Copenhagen today. It served as a town hall until 1903.
 
Læs mere på https://www.kk.dk/artikel/information-om-rådhuset