Naya's Hjemmeside

Velkommen til min slægtsforskning.

Jeg startede med slægtsforskning i 2014 og bruger MyHeritage som slægtsforsknings program. 

På disse sider vil jeg fortælle lidt om min slægtsforskning. Jeg forsker både på min mor Irmgard Schmidt’s aner og min far Ole Poul Pedersen’s aner.

Min familie kommer nærmest fra hele landet, men især fra Randers og Sorø området.

Der er også forbindelse til Tyskland, på min mors side, hvor jeg har haft et par tyske slægtsforskere i gang med at finde nogle aner.

Af tidligere aner kan nævnes nogle mere eller mindre prominente aner. 

På disse billeder skal man følge den blå stjerne for at se den direkte linie.

Allerup slægten, hvoraf flere var præster og lærde.

Thura slægten, hvoraf der er Biskopper, bygmestre osv.

Mule slægten, en uddød dansk uradelsslægt fra 1400 tallet.

Thaulow slægten, en gammel dansk slægt


Welcome to my genealogy page.

I started genealogy in 2014 and use MyHeritage as a genealogy program.

In these pages I will tell you a little about my ancesters. I research both my mother Irmgard Schmidt's ancestry and my father Ole Poul Pedersen's ancestry.

My family comes almost from all over the country of Denmark, but especially from the Randers and Sorø area.

There is also connection to Sweden and Germany. On my mother's side, I had some German genealogists in the process of finding some clues.

Of earlier ancestors may be mentioned some more or less prominent ancestors.

Allerup genus, several of whom were priests and scholars.
Thura genus, of which there are Bishops, builders, etc.
Mule genus, an extinct Danish nobel genus from the 1400s.
Thaulow genus, an old Danish genus.