Naya's Hjemmeside

Frederiksborg Slot 2007


Frederiksborg Slot i Hillerød er utroligt flot, både omgivelserne udendørs og selve slottet indendørs.

Lidt historie fra Wikipedia

Frederiksborg Slot er et dansk slot i Hillerød. Slottets første del blev bygget i 1560 af Kong Frederik 2, der ved mageskifte havde overtaget herregården Hillerødsholm. Hans søn, Christian 4, rev dog det meste af faderens slot ned og byggede et nyt slot 1600-1625. Det er opført i hollansk renæs-sancestil. Mellem 1671 og 1840 blev de danske konger kronet i Frederiksborg Slotskirke. Slotskirken er desuden ordenskapel for de danske ridderordener: Elefantordenen og Dannebrogordenene.

Et af slotskirkens tre orgler Compeniusorgel er et enestående og verdenskendt renæssance-orgel bygget af orgelbyggeren og organisten Esaias Compenius 1605-10. I 1878 oprettedes Det Nationalhistoriske Musseum på Fredeiksborg Slot, som siden har haft til huse på slottet.

Frederiksborg var et alternativt navn for byen Hillerød indtil omkring 1910.

De ældste kilder til Hillerødsholms eksistens dateres til 1275. I det 16. århundrede tilhørte det slægten Gøye. Birgitte Gøya og Herluf Trolle var ejere af gården og ved mageskiftet med Kong Frederik 2. modtog de klosteret Skovkloster (som de omdøbte til Herlufsholm) på Sydsjælland. Frederik 2. lod flere mindre lysthuse opføre omkring slottet. I 1580-1581 opførtes Badstuen, som stadig ligger i naturområdet omkring slottet og som den dag i dag benyttes af hoffet.

Den 17. december 1859 hærgedes slottet af en ødelæggende brand. Slottet blev genopført i 1860-84 med økonomisk støtte fra brygger J.C. Jacobsen og senere Carlsbergfondet. Slotskirkens interiør blev dog kun i ringe grad berørt og står derfor i sin oprindelige udformning.

I 1996 blev det store parkanlæg bag slottet genindviet efter en omfattende istandsættelse. Parkanlægget er opbygget symmetrisk om en længdeakse som gennemløbes af en række kaskader. Anlægget er 100 m bredt og 400 m langt i terrasser.