Naya's Hjemmeside


De With slægten

Min direkte ane 12 generation til De With slægten er: 6604 Foch Albrecht de With 1588-1655

Fock Albrecht de With (1588-1655) blev i 1607 sendt fra Emden i Holland til Horsens for at “antage sig de Hollandske Commisioner og allermest Commerien med Jylland, hvor han skal have dreven stor Nigotie”. Han giftede sig med Vejle-Borgmesteren Clemen Sørensens datter, Lene Clemensdatter (1600-1663). De fik 10 børn, hvoraf kun 3 blev voksne. Sønnen Albert Focksen de With (1640-1715) blev præst i Trinitatiskirken i København og giftede sig med Barbara Henriksdatter Mule, hvis mor, Anne Jensdatter Mule (1628-1654), var af den rige fynske adelsægt Mule. Babaras far var præsten Henrik Hansen (1622-1658) og hendes farfar var biskop Hans Mikkelsen (1578-1651).

Deres datter Helene Cathrine de With (1673-1760) giftes standsmæssigt med Magister Laurids Thura (1657-1731) den senere Biskop i Ribe. Da 2 af dette pars sønner i 1740 bliver adlet, ser man i deres våben 2 kvadrater med indhold fra de With familiens våben i Holland.

Fra flere bøger ved vi, at den danske “de With” slægt er af samme familie som de “de With” brødre, der er meget kendte fra den hollandske historie. Den ene broder, Jan, var Statsholder i Holland op til 1672, og bragte Holland frem til en central rolle i Europa. Han omtales i historiebøgerne bl.a. i forbindelse med Peter Griffenfeldt.

(Den direkte linie til min slægt er markeret med blå stjerner)